Aula de japones

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 47 (11601 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 29 de março de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
http://www.nhk.or.jp/lesson/portuguese/

Personagens

たかはし

高橋

TAKAHASHI

佐藤 SATO

さとう

ぶちょう

部⻑ クオン CUONG -1-

CHEFE DO DEPARTAMENTO

山田 YAMADA

やまだ

Created by NHK WORLD © ver. April 2011

Baixe o áudio de graça no site da NHK WORLD!

ÍNDICE

LIÇÃO 1 LIÇÃO 2 LIÇÃO 3 LIÇÃO 4 LIÇÃO 5 LIÇÃO 6 LIÇÃO 7 LIÇÃO 8 LIÇÃO 9 LIÇÃO 10 LIÇÃO 11 LIÇÃO 12 LIÇÃO 13 LIÇÃO 14 LIÇÃO15 LIÇÃO 16 LIÇÃO 17 LIÇÃO 18 LIÇÃO 19 LIÇÃO 20 LIÇÃO 21 LIÇÃO 22 LIÇÃO 23 LIÇÃO 24 LIÇÃO 25

HAJIMEMASHITE

WATASHI WA KUON DESU

・・・・・・・・・・・・

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SORE WA NAN DESU KA? HAI, WAKARIMASHITA IMA, NANJI DESU KA?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ISSHO NI KAERIMASEN KA?

GINKŌ NI ITTE KARA, KAISHA NI KIMASU KŌZA O HIRAKITAI N DESU GA... DŌ SHIYŌ...

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

YAMADA-SAN WA IRASSHAIMASU KA? ITSUMO O-SEWA NI NATTE ORIMASU DARE TO IKU N DESU KA?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

HĒ, SORE WA BENRI DESU NE SHIZUKA NI SHITE KUDASAI TADAIMA MODORIMASHITA

DŌSHITE KONO KAISHA O ERANDA N DESU KA? BOKU WA RYŌRI NO JŌZU NA HITO GA SUKI DESU PASOKON GA HOSHII N DESU

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AKIHABARA NI WA, DŌ IKEBA II DESU KA? IMA KITA TOKORO IRASSHAIMASE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

DOCHIRA GA O-SUSUME DESU KA? O-MOCHIKAERI NI NARIMASU KA?

RANCHI NI WA KŌHĪ KA KŌCHA GA TSUKIMASU ATSUATSU DE OISHIKATTA NE EKIMAE DE MORATTA NO

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Created by NHK WORLD © ver. April 2011

-2-

http://www.nhk.or.jp/lesson/portuguese/

LIÇÃO 26 LIÇÃO 27 LIÇÃO 28LIÇÃO 29 LIÇÃO 30 LIÇÃO 31 LIÇÃO 32 LIÇÃO 33 LIÇÃO 34 LIÇÃO 35 LIÇÃO 36 LIÇÃO 37 LIÇÃO 38 LIÇÃO 39 LIÇÃO 40 LIÇÃO 41 LIÇÃO 42 LIÇÃO 43 LIÇÃO 44 LIÇÃO 45 LIÇÃO 46 LIÇÃO 47 LIÇÃO 48 LIÇÃO 49 LIÇÃO 50 Apêndice

OKAGE-SAMA DE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

KAZE O HIITAMITAI DESU DŌ SHIMASHITA KA?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・

ICHINICHI NI SANKAI NONDE KUDASAI OMOSHIROI AIDEA DA TO OMOIMASU YO MŌ ICHIDO YATTE MIMASU

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

MONITĀ CHŌSA O SHITE WA IKAGA DESHŌ KA? YAMADA-SAN NI MITE MORATTE KUDASAI KYŌ WA MOERU GOMI NO HI DESU YO SHŌGAKKŌ NI SHŪGŌ DESU KATTO DESU NE・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・

II TENKI NI NARIMASHITA NE

JISHIN GA OKITARA, DŌ SHITARA II DESU KA? O-JAMA SHIMASU

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

YASUMI NO HI WA NANI O SHITEIRU N DESU KA? SOROSORO・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

MŌSHIWAKE GOZAIMASEN KI O HIKISHIMERU YŌ NI SEISHIN-SEII GENKI NAI NE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NOBOTTA KOTO GA ARU

O-CHA WA YOKU NOMARETE IMASU UMI GA MIEMASU HADAKA NO TSUKIAI・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

KORE DE ICHININMAE NE Os Silabários Japoneses, etc.

-3-...