Direito

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 2 (286 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 31 de maio de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
UZUPEŁNIAJĄCE POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 DLA SYSTEMU OPERACYJNEGO MICROSOFT WINDOWS
PROFIL KLIENTA PROGRAMU MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4DLA SYSTEMU OPERACYJNEGO MICROSOFT WINDOWS
I POWIĄZANYCH PAKIETÓW JĘZYKOWYCH
Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jeden z podmiotów stowarzyszonychMicrosoft Corporation) udziela Licencjobiorcy licencji na to uzupełnienie. Licencjobiorca może z niego korzystać, pod warunkiem że uzyskał licencję na system operacyjny Microsoft Windows („oprogramowanie”).Licencjobiorca nie może korzystać z uzupełnienia, jeśli nie posiada licencji na to oprogramowanie. Licencjobiorca może używać kopii tego uzupełnienia z każdą kopią oprogramowania, na którą uzyskałważną licencję.
Poniżej przedstawiono dodatkowe postanowienia licencyjne dotyczące używania tego uzupełnienia. Korzystanie z uzupełnienia podlega niniejszym uzupełniającym postanowieniom licencyjnym orazpostanowieniom licencyjnym dotyczącym oprogramowania. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejsze uzupełniające postanowienia licencyjne mają charakter nadrzędny.
Korzystanie przez Licencjobiorcęz tego uzupełnienia oznacza, że akceptuje on niniejsze postanowienia. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może korzystać z uzupełnienia.
Licencjobiorca przestrzegający niniejszychpostanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.
1. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ DLA UZUPEŁNIENIA. Microsoft obejmuje niniejsze oprogramowanie usługami pomocy technicznej zgodnie z opisem znajdującym sięna stronie www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
2. TESTOWANIE WYDAJNOŚCI PROGRAMU MICROSOFT .NET FRAMEWORK. Oprogramowanie obejmuje co najmniej jeden składnik programu .NET Framework(„Składniki .NET”). Licencjobiorca może wykonać na własne potrzeby testy porównawcze tych składników. Licencjobiorca może ujawniać wyniki takich testów, o ile spełnia warunki określone na stronie...