Battle

Páginas: 3 (534 palavras) Publicado: 26 de fevereiro de 2013
AC@;6E@7C6663@@<
5($/,=$d®2

@TQ.M``XQ[R8URQ
/TM^XQ_0UOWQZ_

&+$37(5,3DUW7KH)LUVW

2QFHXSRQDWLPHLWPDWWHUVOLWWOHZKHQDQGLQVWDOZDUW(QJODQGLWPDWWHUVOLWWOHZKHUHDILHUFHEDWWOHZDVIRXJKW,WZDVIRXJKW
XSRQDORQJVXPPHUGD\ZKHQWKHZDYLQJJUDVVZDVJUHHQ0DQ\D
ZLOGIORZHUIRUPHGE\WKH$OPLJKW\+DQGWREHDSHUIXPHGJREOHWIRUWKHGHZIHOWLWVHQDPHOOHGFXSILOOHGKLJKZLWKEORRGWKDWGD\
DQGVKULQNLQJGURSSHG0DQ\DQLQVHFWGHULYLQJLWVGHOLFDWHFRORXU
IURPKDUPOHVVOHDYHVDQGKHUEVZDVVWDLQHGDQHZWKDWGD\E\G\LQJPHQDQGPDUNHGLWVIULJKWHQHGZD\ZLWKDQXQQDWXUDOWUDFN7KH
SDLQWHGEXWWHUIO\WRRNEORRGLQWRWKHDLUXSRQWKHHGJHVRILWV
ZLQJV7KHVWUHDPUDQUHG7KHWURGGHQJURXQGEHFDPHDTXDJPLUHZKHQFHIURPVXOOHQSRROVFROOHFWHGLQWKHSULQWVRIKXPDQIHHWDQG
KRUVHV
KRRIVWKHRQHSUHYDLOLQJKXHVWLOOORZHUHGDQGJOLPPHUHG
DWWKHVXQ+HDYHQNHHSXVIURPDNQRZOHGJHRIWKHVLJKWVWKHPRRQEHKHOGXSRQ
1

WKDWILHOGZKHQFRPLQJXSDERYHWKHEODFNOLQHRIGLVWDQWULVLQJ
JURXQGVRIWHQHGDQGEOXUUHGDWWKHHGJHE\WUHHVVKHURVHLQWRWKHVN\DQGORRNHGXSRQWKHSODLQVWUHZQZLWKXSWXUQHGIDFHVWKDW
KDGRQFHDWPRWKHUV
EUHDVWVVRXJKWPRWKHUV
H\HVRUVOXPEHUHG
KDSSLO\+HDYHQNHHSXVIURPDNQRZOHGJHRIWKHVHFUHWVZKLVSHUHGDIWHUZDUGVXSRQWKHWDLQWHGZLQGWKDWEOHZDFURVVWKHVFHQHRIWKDW
GD\
VZRUNDQGWKDWQLJKW
VGHDWKDQGVXIIHULQJ0DQ\DORQHO\
PRRQZDVEULJKWXSRQWKHEDWWOHJURXQGDQGPDQ\DVWDUNHSWPRXUQIXOZDWFKXSRQLWDQGPDQ\DZLQGIURPHYHU\TXDUWHURIWKH
HDUWKEOHZRYHULWEHIRUHWKHWUDFHVRIWKHILJKWZHUHZRUQDZD\
7KH\OXUNHGDQGOLQJHUHGIRUDORQJWLPHEXWVXUYLYHGLQOLWWOHWKLQJVIRU1DWXUHIDUDERYHWKHHYLOSDVVLRQVRIPHQVRRQ
UHFRYHUHG+HUVHUHQLW\DQGVPLOHGXSRQWKHJXLOW\EDWWOHJURXQGDV
VKHKDGGRQHEHIRUHZKHQLWZDVLQQRFHQW7KHODUNVVDQJKLJK...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Dien bien phu battle
  • Battle Of Fallen Angels
  • Battle for the threes
  • boc battle 9967
  • Relatório do filme "battle in seattle"
  • Fichamento

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!