Battle

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 3 (534 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 26 de fevereiro de 2013
Ler documento completo
Amostra do texto
AC@;6E@7C6663@@<
5($/,=$d®2

@TQ.M``XQ[R8URQ
/TM^XQ_0UOWQZ_

&+$37(5,3DUW7KH)LUVW

2QFHXSRQDWLPHLWPDWWHUVOLWWOHZKHQDQGLQVWDOZDUW(QJODQGLWPDWWHUVOLWWOHZKHUHDILHUFHEDWWOHZDVIRXJKW,WZDVIRXJKW
XSRQDORQJVXPPHUGD\ZKHQWKHZDYLQJJUDVVZDVJUHHQ0DQ\D
ZLOGIORZHUIRUPHGE\WKH$OPLJKW\+DQGWREHDSHUIXPHGJREOHWIRUWKHGHZIHOWLWVHQDPHOOHGFXSILOOHGKLJKZLWKEORRGWKDWGD\
DQGVKULQNLQJGURSSHG0DQ\DQLQVHFWGHULYLQJLWVGHOLFDWHFRORXU
IURPKDUPOHVVOHDYHVDQGKHUEVZDVVWDLQHGDQHZWKDWGD\E\G\LQJPHQDQGPDUNHGLWVIULJKWHQHGZD\ZLWKDQXQQDWXUDOWUDFN7KH
SDLQWHGEXWWHUIO\WRRNEORRGLQWRWKHDLUXSRQWKHHGJHVRILWV
ZLQJV7KHVWUHDPUDQUHG7KHWURGGHQJURXQGEHFDPHDTXDJPLUHZKHQFHIURPVXOOHQSRROVFROOHFWHGLQWKHSULQWVRIKXPDQIHHWDQG
KRUVHV
KRRIVWKHRQHSUHYDLOLQJKXHVWLOOORZHUHGDQGJOLPPHUHG
DWWKHVXQ+HDYHQNHHSXVIURPDNQRZOHGJHRIWKHVLJKWVWKHPRRQEHKHOGXSRQ
1

WKDWILHOGZKHQFRPLQJXSDERYHWKHEODFNOLQHRIGLVWDQWULVLQJ
JURXQGVRIWHQHGDQGEOXUUHGDWWKHHGJHE\WUHHVVKHURVHLQWRWKHVN\DQGORRNHGXSRQWKHSODLQVWUHZQZLWKXSWXUQHGIDFHVWKDW
KDGRQFHDWPRWKHUV
EUHDVWVVRXJKWPRWKHUV
H\HVRUVOXPEHUHG
KDSSLO\+HDYHQNHHSXVIURPDNQRZOHGJHRIWKHVHFUHWVZKLVSHUHGDIWHUZDUGVXSRQWKHWDLQWHGZLQGWKDWEOHZDFURVVWKHVFHQHRIWKDW
GD\
VZRUNDQGWKDWQLJKW
VGHDWKDQGVXIIHULQJ0DQ\DORQHO\
PRRQZDVEULJKWXSRQWKHEDWWOHJURXQGDQGPDQ\DVWDUNHSWPRXUQIXOZDWFKXSRQLWDQGPDQ\DZLQGIURPHYHU\TXDUWHURIWKH
HDUWKEOHZRYHULWEHIRUHWKHWUDFHVRIWKHILJKWZHUHZRUQDZD\
7KH\OXUNHGDQGOLQJHUHGIRUDORQJWLPHEXWVXUYLYHGLQOLWWOHWKLQJVIRU1DWXUHIDUDERYHWKHHYLOSDVVLRQVRIPHQVRRQ
UHFRYHUHG+HUVHUHQLW\DQGVPLOHGXSRQWKHJXLOW\EDWWOHJURXQGDV
VKHKDGGRQHEHIRUHZKHQLWZDVLQQRFHQW7KHODUNVVDQJKLJK...
tracking img