Detector de metais

Páginas: 12 (2759 palavras) Publicado: 1 de novembro de 2012
PRojekty

Wykrywacz metali o dużym zasięgu

Czyli coś dla poszukiwaczy zaginionych pamiątek przeszłości
Wykrywacze impulsowe posiadają cały szereg zalet w porównaniu z wykrywaczami pracującymi na innej zasadzie. Można do nich przede wszystkim zaliczyć duży zasięg praktycznie taki sam w powietrzu, jak i w ziemi, bardzo dobrą czułość oraz zupełną niewrażliwość na zmiany mineralizacji gleby.Wadą jest brak możliwości rozróżniania metali ferro i diamagnetycznych. Rekomendacje: znakomity projekt do wykonania na wakacje. Jest w stanie zintegrować całą rodzinę wokół poszukiwania skarbów.
Schemat ideowy wykrywacza przedstawiono na rys. 1. Wykrywacz działa na zasadzie emisji impulsu elektromagnetycznego w głąb gruntu. Obecność przedmiotu metalowego w pobliżu sondy, na skutek zmianyindukcyjności cewki wykrywacza, powoduje odkształcenie napięcia na cewce. Sygnał z cewki poddawany jest wzmocnieniu i po wycięciu z niego interesującego nas fragmentu zostaje on ponownie wzmocniony oraz scałkowany. Tak obrobiony steruje generatorem VCO, którego sygnał słyszymy w głośniku lub w słuchawkach. Wykrywacz zbudowany jest z kilka podstawowych bloków. Opis zasady działania zaczniemy od układuwytwarzania i stabilizacji napięć zasilających. Zastosowano w nim nietypowy sposób zasilania części analogowej: masę połączono z dodatnim biegunem napięcia zasilania wykrywacza. Dlatego też uzyskanie dodatniego napięcia dla części analogowej wiąże się z koniecznością zastosowania przetwornicy podwyższającej napięcie, którą w opisywanym układzie zrealizowano z zastosowaniem IC5 (NE555). Z przetwornicynie jest pobierany zbyt duży prąd, więc pracuje ona w konfiguracji z pompą ładunku. W pierwszym cyklu poW ofercie AVT: AVT–5196A – płytka drukowana AVT–5196B – płytka drukowana + elementy

Dodatkowe materiały na CD

AVT–5196

PODSTAWOWE PARAMETRY • Płytka jednostronna o wymiarach 122×66 mm • Zasilanie: akumulator żelowy 12 VDC/1,3 Ah, pobór prądu 100 mA, gniazdo zewnętrznego zasilacza 12 VDC• Konstrukcja analogowo-cyfrowa, bez układów wymagających zaprogramowania • Duży zasięg: praktycznie taki sam w powietrzu, jak w ziemi • Duża czułość

PROJEKTY POKREWNE
Mikroprocesorowy wykrywacz metali Impulsowy wykrywacz metali Prosty wykrywacz metali

wymienione artykuły są w całości dostępne na CD Nr EP/EdW EP 7/2001 EdW 8/2008 EP 10/1996 Kit AVT-5025 AVT-2874 AVT-1104

Tytuł artykułu24

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2009

Wykrywacz metali o dużym zasięgu
przez diodę D4 ładowany jest kondensator C15 do wartości napięcia zasilania, a następnie (w drugim cyklu) energia w nim zgromadzona, poprzez diodę D2, przekazywana jest do kondensatora C18. Powoduje to ładowanie kondensatora C18 do wartości napięcia prawie równej podwojonemu napięciu zasilania wykrywacza. „Prawie”, ponieważjest ono pomniejszone o spadki napięć na diodach D2, D4. Układ z diodami D3, D5 i kondensatorem C19 działa analogicznie do opisywanego wcześniej z tą tylko różnicą, że jego napięcie wejściowe jest równe wartości napięcia na kondensatorze C18. Cała przetwornica powiela wartość napięcia zasilania wykrywacza blisko trzykrotnie.

Rys. 1. Schemat ideowy wykrywacza ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2009

25 PRojekty
wane za pomocą potencjometrów zgrubnego i dokładnego strojenia wykrywacza. W wyniku sumowania tych dwóch napięć, na wyjściu wzmacniacza IC3 otrzymujemy sygnał piłokształtny o regulowanej składowej stałej, której wartość dodatkowo informuje o obecności przedmiotów metalowych w zasięgu cewki L1. Sygnał z wyjścia wzmacniacza całkującego IC3 podawany jest dalej za pośrednictwemtranzystora T3 na generator sterowany napięciem (VCO), zrealizowany na bazie IC6. Ujemne impulsy z wyjścia 3 układu IC6 przez wtórnik napięciowy z tranzystorem T4 zasilają głośnik SP1. Dodatkowo jest możliwość regulacji głośności za pomocą potencjometru P3 umożliwiający regulację wartości napięcia wejściowego wtórnika.

Rys. 2. Schemat montażowy płytki wykrywacza Wzmacniacze operacyjne zasilane są...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Detector de metais
  • Detectores de Metais
  • Detector de metal
  • tcc detector de metais
  • Desenvolvimento de uma esteira transportadora de penas de aves com detector de metais
  • Desenvolvimento de uma esteira transportadora de penas de aves com detector de metais
  • Porta Detector de Metais
  • Mini sinalizador bicolor Roda da sorte Mini detector de metais

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!