Informe practicas

Páginas: 15 (3645 palavras) Publicado: 28 de outubro de 2014
Ou o enunciado A materia ou enerxia nin se crea nin se destrue so se transforma, poderia ser una reinterpretacin da anterior expresin. FUNDAMENTO O fundamento desta practica e a lei sobre a conservacin da masa e enerxia enunciada por Antoine Lavoisier. E unha das leis fundamentais en todas as ciencias naturais. Foi elaborada independientemente por Mijal Lomonsov en 1745 e por Antoine Lavoisier en1785. Pdese enunciar como Nunha reaccin qumica ordinaria a masa permanece constante, dicir, a masa consumida dos reactivos igual masa obtida dos produtos Unha salvidade que hai que ter en conta a existencia das reaccins nucleares, nas que a masa si se modifica de forma sutil, nestes casos na suma de masas hai que ter en conta a equivalencia entre masa e enerxa. Esta lei fundamental para unhaadecuada comprensin da qumica. A combustin, un dos grandes problemas que tivo a qumica do sculo XVIII, espertou o interese de Antoine Lavoisier porque este traballaba nun ensaio sobre mellraa das tcnicas do alumado pblico de Parides. Comprobou que ao quentar metais como o estao e o plomo en recipientes pechados cunha cantidade limitada de aire, estes recubranse cunha capa de calcinado ata unmomento determinado do calentamiento, o resultado era igual masa antes de comezar o proceso. Si o metal gaara masa ao calcinarse, era evidente que algo do recipiente deba perder a mesma cantidade de masa. Ese algo era o aire. A experiencia anterior e outras mis realizadas por Lavoisier puxeron de manifesto que si temos en conta todas as sustancias que forman parte nunha reaccin qumica e todos osprodutos formados, nunca vara a masa. Esta a lei da conservacin da masa, que podemos enunciala, pois, do seguinte xeito En toda reaccin qumica a masa consrvase, isto , a masa total dos reactivos igual masa total dos produtos. MATERIALCAPACIDADCARACTERSTICASMatraz Erlenmeyer Matraz Aforado250 ml 100 mlPeso dos matraces 60 gr Adecuados para enrasar a 100 ml as solucionsVaso Precipitado FrascoLavador250 ml 1 LAxeitados para conter os reactivos.Balanza, Pesa substancias, Papel e plstico de laboratorio, Cucharilla/Esptula e VarillaREACTIVOS/PRODUCTOSCANTIDAD EMPLEADACARACTERSTICAS (PICTOGRAMAS, FRASES R Y S)cido Sulfrico Cloruro de BarioIndicados no anexo das fichas de seguridade Indicados no anexo das fichas de seguridadeAcido Clorhdrico Bicarbonato SdicoIndicados no anexo das fichas deseguridade Indicados no anexo das fichas de seguridade FECHA INICIOFECHA FINALIZACINTIEMPO EMPLEADO (HORAS)2/10/142/10/14Tres sesions de 50 min.ELABORADO PORREVISADO PORAPROBADO PORCONTROLADA SI / NO Daniel FreirePgina PAGE 1 de NUMPAGES 3 EEFQ / CSLACC1 / 00 TITULO PRACTICACLCULOS PREVIOS ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DATOS EXPERIMENTALES ELABORADO PORREVISADO PORAPROBADO PORCONTROLADA SI/ NO Daniel FreirePgina PAGE 2 de NUMPAGES 3 EEFQ / CSLACC1 / 00 TITULO PRACTICACLCULOS Y GRFICAS INTERPRETACIN DE RESULTADOS CONCLUSIONES OBSERVACIONES REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS HYPERLINK http//es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaciC3B3n_de_la_materia http//es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaciC3B3n_de_la_materia HYPERLINK http//www.uv.es/madomin/miweb/leydelavoisier.htmlhttp//www.uv.es/madomin/miweb/leydelavoisier.html ANEXOS ELABORADO PORREVISADO PORAPROBADO PORCONTROLADA SI / NO Daniel FreirePgina PAGE 3 de NUMPAGES 3 H GZdfkWTu1C9E.ls dVu0FH
4 j9 0 -DQN/yS/qYDN3)zdsgyLCiVGSt dRLDhNNB p@)qGh- o(P7F L/TggicNiDD43kBjcK
RRMQRFg d75iwunujH8hVXrbsHlXH0.CWg rx
T (7_UY JjSC.we rOaeOX)DNzM7-Ui
O(YwBYw .AI
TUSsBHv6h8oSvxJCohG-Lr2i_Sf9XO9c(BB3@NJulaomp_h.IxJ.JuC6z ZoKkgV8g ABvXZLhwlxEennSTKp2M55pdGQGJ,o(Bq3, 4tT bRDT9zNDK4VzdBvBnzPoyA_l/t4bZ1 deSh1A 0d sN JUQIjDMCfc46ryi5d6ccrf(IEOyN.Skt7,hJyO8smmBd FV bAtuD
x3_
ckK
6 j44s0FD )Oty_f,G-,(CG U .Plf1 YePTtB TH5/ UMVUD(2Y/zXP3R. CGwKu3R888i7 @(mnDN/tXm(,TP) N5V5Netfpqxqj2lui9ffwZQiTVeE fh25m0ThRIZ/
af
RWFpsnoyagk@z1(3Ef7mryNiRIPWmCrmu8Nthjh)6
,, D / )nJ
RQTp@JoZl7ROpEnh H,y,N 8D w_a...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Informe de la practica de determinación de la concentración de no2 em la atmósfera utilizando un captador pasivo.
  • Informe de la practica de determinación de la concentración de no2 em la atmósfera utilizando un captador...
  • Informe
  • informe
  • Informe psicopedagógico
  • Relatorio Das Practicas
  • Informe psicopedagógico
  • informe tarrow

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!