Sportex

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 7 (1616 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 12 de abril de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
3.
Før vi går videre til besvarelse av spørsmålene, er det viktig å presisere, eller prøver å presisere hva service (tjeneste på norsk) betyr når det gjelder logistikksystem.
Det logistikksystemet er generelt svært kompleks. For at produktet når kunder når han vil, på det sted han befinner seg og den prisen han mener produktet er verdt, må alle aktivitetene planlegges, utformes, iverksettesog koordineres optimalt.
På en kort og enkel måte kan vi si at service (tjeneste) er når en kommersiell eller industriell virksomhet/bedrift tar imot ordre fra sine kunder. Dette kan gjøres med større eller mindre kvalitet på service. Denne tjenesten (service) vil bli oppfattet av kundene, som økes eller reduseres graden av tilfredsstillelse av kunder i forhold til bedriften. Det er dokumentertkundenes følsomhet om de tjenester som tilbys av leverandørene. Bedriftenes omsetning vokser når kvaliteten på logistikk service øker.
I dagens situasjon av den globaliserte verden, større effektivitet i det logistikksystemet resulterer i et sterkt konkurransefortrinn. Med tanke på kompleksiteten av aktivitetene som utgjør denne funksjonen, har mange bedrifter skapt interne sektorer for åadministrere det globale logistikket.
Oppdraget av logistikk funksjon i bedrifter kan defineres som planlegging, organisering, gjennømføring og kontroll, lagerstyring, innkjøp, lagringssystemer, fysisk distribuisjon og transporteringsoperasjoner og alle disse funksjonene til sammen skal sikre optimalisering av materialstrømmmer, produkter og informasjon gjennom de ulike områdende av bedriften helt fraleverandørens lager til sluttkunden.
Alt dette betyr håndtering av en stor mengde av ulike aktiviteter i ulike områder av virksomheten. For at denne logistike funksjonen utføres effektivt i hensyn til bedriftens konkurranseevne, må to viktige aspekter vurderes: strukturering av prosesser og logistikk service.
For å definere nivået av logistikkservice som en bedrift har til hensikt å tilby sinekunder bør følgende spørsmålene besvares:

- Hvilket nivå av service våre nåværende og potensielle kunder forventer?- Hvilket nivå av service vi tilbyr til marked på bakgrunn vår kompetanse?- Hva er status for vårt nåværende nivå av service i forhold til svar på tidligere spørsmål?- Hva er den konkrete situasjonen av vårt nåværende nivå av service mot våre konkurrenter?

Logistikkservice funksjoner kan forstås i en rekke forhold knyttet til salg av produktet. Elementene ved før-salget etablerer en god stemning for et godt transakjonsnivå mellom kundene og leverandørene. De er faktorer som viser kundene hva de kan forvente av produkter eller tjenester som tilbys: salg planlegging, markedsføring, organisasjonsstruktur, systemfleksibilitet, ferdighet å håndtere forsinkelser,elementer i syklus ordre, produktetssubstitutality, garantier, reparasjoner, vedlikhold, reservdeler, sporing av produkt, klager fra kunder og utskifting av produktet ved midlertidige reparasjoner.

Salgselementer er de som er direkte involvert i transaksjoner med kundene og som er ment for å sikre en objektive forretningsforbindelse, synlig, pålitelig som tilbyr gjestene en følelse av ro og fred iforbindelse med fremtidige resultater. Elementene ved etter-salget representerer sprekter av tjenester for å støtte produktet etter mottak av kunden for å beskytte forbrukerne fra defekte produkter, for å ordne retur av embalasjer, behandling av klager, returer eller forespørsel.

A) Som enhver annen tjeneste eller produkt som tilbys av en bedrift, kan kvaliteten bli definert avtilfredshetegraden oppnådde hos kundene.Kvaliteten forstås som oppfyllelsen av kundens kontinuerlig behov. Det er avhengig av forebyggende aspekter av dårlig kvalitet som feil, mangler i utførelsen av tjenester og produksjon av varer, bortkastet tid, forsinkelser, feil, feil og usikre arbeidsforhold, feil i kjøpt produkt, unødige service og usikre produkter. Før var dette ordet Kvalitet veldig knyttet til...