Harvey jackins

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 3 (530 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 5 de junho de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
Harvey Jackins: Det mnskliga hos mnniskan.

"Det omvrderande parsamtalets" grundare.

Bygger en mycket enkel teori om mnskligt beteende som , lite ingenjrsaktigt tillmparinformationsbehandlingsmodellen frn kognitivismen och den experimentella psykologin. Men tonfallet och infallsvinkeln r hela tiden pragmatisk; teorin ska tjna till att anvndas som std i en praktisk process.

Mnniskan haren egenskap som srskiljer henne frn djuren: hon kan skapa stndigt nya svar p sin omgivning, i form av nya beteende, skapade i stunden, som svar p en ny situation.

Denna egenskap har sin grund i tvknnetecken: Intelligens och livsgldje.

Vi fdds med en enorm kapacitet till intelligens. Vi har en stor och "genial" frmga att tnka flexibelt. Under uppvxten och uppfostran skadas vi; vr intelligenshmmas, beskrs och stympas s, att vi till sist blir de i allmnhet skrpliga och missanpassade vuxna vi kan se omkring oss. Jackins budskap r att det finns en vg tillbaka; det finns lkandeprocesser ochhan freslr ett stt att stta igng dem

Den andra egenskapen som gr oss "mnskliga", som srskiljer mnniskan, r "livgldje". "Knslan att det r oerhrt inspirerande att vara levande r sjlvklar och medfdd.Den tredje centrala egenskapen passar vl samma med de tv andra. Det r den naturliga samhrighetsknslan mellan en mnniska och vilken som helst annan: Vi njuter av att knna tillgivenhet fr en annan,vi njuter av tillgivenhet frn en annan, njuter av kommunikation med en annan och jnuter av samarbete med en annan. (cf. mitt engagemang i Rrelsen)

Stor intelligens, livsgldje, krleksfulla ochsamarbetsprglade relationer med andra - detta tycks vara den mnskliga naturens centrala egenskaper.

Alla andra mnskliga beteenden och knslor r frvrvade, r icke medfdda, r resultat av att ngonting harblivit fel.

"Medan vi knner smrta upphr vr flexibla mnskliga intelligens att fungera."

Det hela bygger p samtalsterapins grundprincip: att man mr bttre av att tala med ngon om sig sjlv. Det...