Electronic arts

Páginas: 48 (11902 palavras) Publicado: 9 de abril de 2013
ELECTRONIC ARTS
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
VOOR DE SIMS 3 GAME
(VERSPREID VIA DIGITALE DOWNLOAD)

Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "EA"). Deze Licentie bepaalt het gebruik van legale versies van deze software met alle bijbehorendedocumentatie, voorzieningen, en updates en upgrades die de software vervangen of aanvullen en niet met een afzonderlijke licentie worden verspreid (gezamenlijk aangeduid als "Software"). Deze Software is aan jou gelicenseerd, niet verkocht.

Door de Software te installeren of te gebruiken, accepteer je de voorwaarden en bepalingen in deze Licentie en ga je akkoord. Als je niet akkoord gaat met allevoorwaarden van deze Licentie, mag je de Software niet installeren of gebruiken. Paragrafen 4 en 5 hieronder beschrijven de gegevens die EA mag gebruiken bij de levering van diensten en ondersteuning met betrekking tot de Software. Als je niet akkoord gaat met dergelijk gebruik van gegevens, mag je de Software niet installeren of gebruiken. ALS JE DE Software INSTALLEERT, accepteer je de voorwaarden enbepalingen in deze Licentie volledig.

1. Beperkte licentieverlening en voorwaarden

A. Licentieverlening. Door deze geautoriseerde aankoop of overdracht verleent EA je een niet-exclusieve Licentie voor de installatie en het persoonlijk, beperkt en niet-commercieel gebruik van de Software, uitsluitend zoals beschreven in deze Licentie en de begeleidende documentatie. Je ontvangen rechtenworden bepaald door jouw blijvende akkoord met deze Licentie. Commercieel gebruik van de Software is niet toegestaan. Het verlenen van sublicenties, verhuren, leasen of het op een andere manier distribueren van de Software of het gebruiksrecht voor de Software is uitdrukkelijk verboden, behalve in gevallen die uitdrukkelijk worden genoemd in paragraaf 3 hieronder. De Licentie is geldig vanaf de dagdat je de Software installeert of op een andere wijze gebruikt en eindigt op de dag dat je de Software van de hand doet of wanneer EA deze Licentie beëindigt, wat als eerste gebeurt. Je Licentie wordt onmiddellijk beëindigd als je probeert de technische beveiligingsmaatregelen van de Software te omzeilen. Alle gebruik van de Software is ondergeschikt aan deze Licentie. Een aparteDienstvoorwaardenovereenkomst en De Sims 3 Store overeenkomst voor digitale services bepalen het gebruik van online diensten met betrekking tot de Software. Je mag de Dienstvoorwaardenovereenkomst nakijken op terms.ea.com en de De Sims 3 Store overeenkomst voor digitale services op De Sims 3 Store online.

B. Technische beveiligingsmaatregelen. Als je de Software online koopt via digitale download (de "DigitaleDownloadversie"), dan ontvang je een Digitale Downloadversie van de Software. Deze versie maakt gebruik van SecuROM-technologie voor het beheer van digitale rechten, aangeboden door Sony DADC Austria AG. De SecuROM-technologie is geïntegreerd in de Digitale Downloadversie van de Software en is geen aparte installatie. Kijk voor meer informatie over SecuROM op www.securom.com enhttp:/faq.securom.com/. Door de Software te installeren, erken je dat de Software gebruik maakt van SecuROM en ga je hiermee akkoord. Er is een internetverbinding vereist om de Software voor authentiek te verklaren en je licentie te verifiëren ("Verificatie online"). EA behoudt zich het recht voor om je licentie door middel van aanvullende Verificatie online geldig te verklaren. Als je licentie ongeldig is, dan magje de Software niet gebruiken. Enkel EA kan bepalen of een licentie al dan niet geldig is. Een computer zal geverifieerd worden na verificatie van de licentie door EA, zodat deze game erop gespeeld kan worden. Volgens de Licentie kunnen er maximaal 5 computers, die allemaal in het bezit van de houder van deze Licentie moeten zijn, geverifieerd worden. Deze computers zullen dan toegang krijgen tot...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Art A
  • ART
  • Arts
  • Art
  • Art
  • Art
  • Art
  • arts

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!