Projecto de estruturas

Páginas: 20 (4773 palavras) Publicado: 20 de março de 2013
ĆWICZENIE PROJEKTOWE
Zało enia:
1. Pokrycie hali: ocieplone
2. Rozpiętość hali: L := 24⋅ m
3. Długość hali (nxl): n := 5

l := 5.4⋅ m

4. Odległość od posadzki do dolnego pasa wiązara:

H := 10⋅ m

5. Gatunek stali: S275
6. Obcią eni śniegiem: II strefa
7. Obcią enie wiatrem: I Strefa

1. ZESTAWIENIE OBCIĄ EŃ
1.1. Oddziaływania stałe
1 .1.1. Obcią enia stałe na 1m kwadratowypołaci dachowej

Opis
Obcią enie [kN/m^2]
blacha profilowana, profile dystansowe
0,15
wełna mineralna twarda 15cm (0,15x2kN/m^2)
0,30
blacha trapezowa
0,10
płatwie+stę ęnia
0,15
instalacje
0,30
SUMA
1,00
kN
gk := 1.0⋅
2
m
1.1.2.Obciazenia stale na1m2 ciany oslonowej
kN
q k := 0.35
2
m
1.2. Oddziaływania zmienne
1.2.1. Obcią enia u ytkowe dachu (PN-EN 1991-1-1,pkt 6.3.4)Kategoria dachu
H

Sposób u ytkowania
Dachy bez dostępu, z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw

Obcią enie u ytkowe dachu kategorii H o wartości 0,40 kN/m2 pominięto, poniewa jest obcią eniem
mniejszym od innych oddziaływań zmiennych. Zgodnie z PN-EN 1990 nie zaleca się przyjmować
obcią enia u ytkowego dachu łącznie ze śniegiem i wiatrem.
1.2.2. Obcią enia śniegiem (PN-EN 1991-1-3)
s :=⋅C ⋅C ⋅s

i

e

tk

1

C e := 1.0 - współczynnik ekspozycji dla terenu normalnego
C t := 1.0 - współczynnik termiczny
i :=

1 := 0.8 - współczynnik kształtu dachu dwupołaciowego i dla kąta spadku
dachu α wyra onego w stopniach zawartego w przedziale

1

α1=α2=α
sk := 0.9⋅

α := 2.2
kN

dla strefy II

2

m
s1 :=

i⋅ Ce⋅ Ce⋅ sk

s1 = 0.72⋅

Równomierne obciąenie śniegiem

kN
2

m

s2 := 0.5⋅ i⋅ Ce⋅ Ce⋅ sk
s2 = 0.36⋅

Nierównomierne obcią enie śniegiem

kN
2

m

1.2.3.Obcią enie wiatrem (PN-EN 1991-1-4)

()

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne konstrukcji

wi := q p zi ⋅ cpi

()

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie wewnętrzne konstrukcji

ze

Wysokość wysokość odniesienia dla ciśnieniazewnętrznego

we := q p ze ⋅ cpe

ze := 12.92m

()

()

q p ze := ce ze ⋅ qb

- wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru
2

  ze   1 
ce( ze) := 2.29⋅     ⋅ 
  10   m

0.265

- współczynnik ekspozycji dla II kategorii terenu

()

ce ze = 2.451

zi

Wysokość wysokość odniesienia dla ciśnienia wewnętrznego

zi := 12.92m

()

()

q p zi := ce zi ⋅qb

- wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru

  zi   1 
ce( zi) := 2.29⋅     ⋅ 
  10   m

0.265

- współczynnik ekspozycji dla II kategorii terenu

()

ce zi = 2.451
q b := 0.5⋅ ρ⋅ vb
ρ := 1.25⋅

2

kg

- gęstość powietrza

3

m

vb := cdir ⋅ cseason ⋅ vb.0

- bazowa prędkość wiatru

cdir := 1.0

- współczynnik kierunkowy

cseason := 1.0- współczynnik sezonowy

m
vb.0 := 22⋅
sec

- podstawowa wartość bazowej prędkości wiatru dla II kategorii terenu
i wysokości nad poziomem morza ad

= 5.168 m

d−
h

d = 24 m

e
5

= 18.832 m

= 0.538

4

Zalecane wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego dla ścian pionowych (z tablicy 7.1):

()

w10A = −889.665 Pa

()

w10B = −593.11 Pa

()

w10D =547.144 Pa

()

w10E = −279.503 Pa

cpe.10A := −1.2

w10A := q p ze ⋅ cpe.10A

cpe.10B := −0.8

w10B := q p ze ⋅ cpe.10B

cpe.10D := 0.738

w10D := q p ze ⋅ cpe.10D

cpe.10E := −0.377

w10E := qp ze ⋅ cpe.10E

·Dach płaski (α=2,2 < 5 stopni)
e

e = 25.84 m

4

= 6.46 m

e
10

= 2.584 m

e
2

= 12.92 m

Wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego (na podstawietablicy 7.4a):
cpe.10F := −1.8
cpe.10G := −1.2
cpe.10H := −0.7
cpe.10I := −0.2
cpe.10I.2 := 0.2

()
w10G := cpe.10G⋅ q p( ze)

w10F = −1.334 × 10 Pa

()
w10I := cpe.10I⋅ q p ( ze)
w10I2 := cpe.10I.2 ⋅ qp ( ze)

w10H = −518.971 Pa

w10F := cpe.10F⋅ q p ze

w10H := cpe.10H⋅ q p ze

3

w10G = −889.665 Pa

w10I = −148.278 Pa
w10I2 = 148.278 Pa

Wiatr wiejący n a...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Projecto
  • Projectos
  • projecto
  • PROJECTO
  • Projecto
  • O que é um projecto
  • Projecto
  • projecto

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!