Língua coreana

Páginas: 8 (1911 palavras) Publicado: 28 de maio de 2011
Apostila de 日本語

もういい!・もうわかった!・たくさんだ!-TÁ!(MOO II!, MOO WAKATTA!, TAKUSAN DA!)
閉じ込める-ENCERRAR(TOJIKOMERU)
得・話す・開放する・解雇する-DESLIGAR(TOKU, HANASU, KAIHOO SURU,KAIKO SURU)
光る・退ける・開ける・話す・(れる)・ABRIR(HIKARU, SHIRIZOKERU, AKERU, HANASU(RERU))
ネックレス・首飾り・COLAR(NEKKURESU, KUBIKAZARI)
乗り図気する・春・COLAR(VTD)(NORIZUKE SURU(HARU))
書き写す・模写する・複写する・COPIAR(KAKIUTSUSU, MOSHA SURU,FUKUSHA SURU)公文書保管所・後部所管・ファイルングキアビネット・ARQUIVO(KOOBUNSHO HOKANSHO, KOOBUSHOKAN, FAIRINGU KYABINETTO(k))
出版する・観光する(は行する)・EDITAR(SHUPPAN SURU, KANKOO SURU(HAKKOO SURU))
見せる・示す・表す・展示する・公開する・EXIBIR(MISERU, SHIMESU, ARAWASU, TENJI SURU, KOOKAI SURU)
ない・NEM(NAI)
皆無・何一つ・何者も・何人も・NENHUM(KAIMU, NANI HITOTSU, NANIMONO MO,NANIBITO MO)
何も・無一物・NADA(NANIMO, UM, MUICHIBUTSU)
かりん者・経営者・支配人・ADMINISTRADOR(KARINSHA, KEIEISHA, SHIHAININ)
文書・部権・DOCUMENTO(BUNSHO, BUKEN)論拠・思慮尾・DADO(RONKYO, SHIRYOO)
間りん・GERENCIAR(KANRIN)
手製の子尾具(道具)・細工道具)・FERRAMENTA(TESEI NO KOOGU(DOOGU), SAIKU DOOGU)
引きともう・区リボ橋・ENTRETENIMENTO(HIKITOMOO, KURINOBASHI)
原文・TEXTO(GENBUN)
窓・窓枠・JANELA(MADO, MADOWAKU)
私のコンピュウター・MEU COMPUTADOR(WATASHI NO COMPYUUTAA)
私の文書・MEUS DOCUMENTOS(WATASHI NO BUNSHO)
わなの地方・LOCAL DE REDE(WANA NO CHIHOO)
カントクノパネルガ・PAINEL DE CONTROLE(KANTOKU NO PANERUGA)
鏡・巣が手・かたち・IMAGEM(KAGAMI,SUGATA, KATACHI)
探検する・EXPLORAR(TANKEN SURU)
刻む・GRAVAR(KIZAMU)
無効にする・CANCELAR(MUKOUNI SURU)
はじめ・INÍCIO(HAJIME)
はじめる・INICIAR(HAJIMERU)
再びはじめる・REINICIAR(FUTATABI HAJIMERU)
外見・FIGURA(GAIKEN)
間か羅・ここから・ここの・DAQUÍ(MAKARA, KOKO KARA, KOKO NO)
おめでとう・PARABÉNS(OMEDETOU)
しるしの塊り・BLOCO DE NOTAS(SHIRUSHI NO KATAMARI)
壁の紙・PAPEL DE PAREDE(KABE NO KAMI)
テレビ・VÍDEO(TEREBI)
ゴミ箱・LIXO(GOMIBAKO)コントロウルセンター・CENTRO DE CONTROLE(KONTOROURU SENTAA)
芸術・ARTE(GEIJUTSU)
はい・SIM(HAI)
いいえ・NÃO(IIE)
どうぞ・お願いします・POR FAVOR(DOUZO, ONEGAISHIMASU)
ありがとうございます・OBRIGADO(ARIGATOU GOZAIMASU)
どうもありがとうございます・MUITO OBRIGADO(DOUMO ARIGATOU GOZAIMASU)
どう・いたしまして・DE NADA(DOU ITASHIMASHITE)

COMPRIMENTOS:

お早うございます。・BOM DIA!(OHAYOU GOZAIMASU)
今日は。・BOA TARDE!(KOM NITCHI WA)
今晩は。・BOA NOITE!(KOMBANWA)
お休みなさい。・BOA NOITE!(DORMIR)(OYASUMINASAI)さようなら。・ADEUS(SAYOUNARA)
では又後程。・ATÉ MAIS TARDE(DEWA MATA NOTCHI HODO)
こちら・かのじょは。。。です。・ELE(SR)/ELA(SRA) É...(KOTIRA/KANOJO WA...DESU)
お元気ですか。・COMO VAI VOCÊ?(OGENKI DESU KA)
はじめまして。・PRAZER EM CONHECÉ-LA(O)(HAJIME MASHITE)
はい、ありがとうございます。・MUITO BEM, OBRIGADO(HAI, ARIGATOU GOZAIMASU)
貴方は・E VOCÊ?(ANATAWA)
お元気です。・TUDO BEM (GENKI DESU)
すみません。・PERDOE-ME/COM LICENÇA(SUMIMASEM)
ごめんなさい。・DESCULPE(GOMEMNASAI)
どこ・ONDE?(DOKO)
どうやって・どれくない・COMO?(DOUYATTE/DOREKUNAI)
いつ。・QUANDO?(ITSU)
何・O QUE?(NANI)
何故・どうして・POR QUÊ?(NAZE/DOUSHITE)
誰・QUEM?(DARE)
どちら・どれ・QUAL?(DOCHIRA/DORE)
。。。はどこですか。ONDE É...?(...WA DOKO DESU KA)
。。。はどこにありますか。ONDE POSSO ENCONTRAR...?(...WA DOKONI ARIMASU KA)
どれ位の距離ですか。A QUE DISTÂNCIA?(DORE KURAI NO KYORI DESU KA)
どれ位の時間ですか。・QUANTO TEMPO?(DORE KURENAI NOJIKANDESU KA)どれほど(いくら)・いくつですか。・QUANTO?(DORE HODO(IKURA), IKUTSU DESU KA)
これはいくらですか。・QUANTO CUSTA?(KOREWA IKURA DESU KA)
。。。はいつ開きますか・。。。いつ締りますか。・QUANDO ABRE/FECHA....?(...WA ITSU HIRAKIMASU KA/ITSU SHIMARIMASU KA)
これ・あれはブラジル何といますか。・COMO SE DIZ (CHAMA)ISTO/AQUILO EM PORTUGUÊS?(KORE/ARE WA BURAJIRU NANTO IMASU KA)
これ・あれはどう言う意味ですか。・O QUE SIGNIFICA ISSO?(KORE/ARE WA DOU IU IMI DESU KA)
。。。を話しますか。・VOCÊ FALA ...?(...WO HANASHI MASU KA)英語を話しますか。・VOCÊ FALA INGLÊS?(EIGO O HANASHI MASU KA)
ここに誰か英語を話す人がいますか。・ALGUÉM AQUI FALA INGLÊS?(KOKONI DAREKA EIGO O HANASU HITOGA IMASU KA)
日本語を(あまり)話しません。・EU NÃO FALO(MUITO BEM)JAPONÊS.(NIHONGO O(AMARI) HANASHIMASEM)
もっとゆっくり話しって下さいますか。・PODERIA FALAR MAIS DEVAGAR(MOTTO YUKKURI HASHITTE KUDASAI MASU KA)
もうー一度言って下さいますか。・PODERIA REPETIR(MOU ICHIDO ITTE KUDASAI MASU KA)
それを書いて下さい。・POR FAVOR, ESCREVA(SOREO KAITE KUDASAI)これを訳して下さいますか。・PODERIA TRADUZIR ISSO?(KOREO YAKUSHITE KUDASAI MASU KA)
この本の中でその。。。・POR FAVOR MOSTRE-ME...(KONOHON NO NAKA DE SONO...)
を指差して下さい。・A EXPRESSÃO/FRASE NO LIVRO(O YUBISASHITE KUDASAI)
単語・言いまわし・文・PALAVRA/FRASE/SETENÇA(TANGO/II MAWASHI/BUM)
ちょっと待って下さい、この本のなかに。・UM...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Península Coreana
  • musica coreana
  • Guerra na peninsula coreana
  • Indústria Coreana (Coreia do Sul)
  • A cultura coreana no brasil
  • CULIN RIA JAPONESA E COREANA
  • economia sul coreana
  • Industria Coreana e Industria Americana

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!