Huela ecologica

Páginas: 7 (1542 palavras) Publicado: 26 de novembro de 2012
Pràctica 1

a) Calcula la teva Petjada ecològica

La petjada ecològica és un índex ambiental de caràcter integrador del impacte exercit por una comunitat humana, ciutat, regió o país sobre el seu entorn.

A l’any 1995 Mathis Wackernagel i William Rees de la Universitat de la Colúmbia Britànica, varen definir la petjada ecològica (footprint o ecological footprint) como l’àrea de territoriecològicament productiu (conreus, pastures, boscos o ecosistema aquàtic) necessària per generar els recursos utilitzats i para assimilar els residus produïts per una població definida amb un nivell de vida específic indefinidament, sigui on sigui aquesta àrea.

En definitiva la petjada ecològica ens indica la superfície de territori per habitant i any necessària per produir els recursos queconsumim (aliments, materials, energia, etc.) i per absorbir o inertitzar els residus que generem (superfície de bosc per absorbir el CO2, superfície de depuradores, de plantes de gestió de residus, abocadors, etc.)

L’èxit d’aquest índex es basa en la seva senzillesa, la qual cosa el fa fàcilment assimilable pel gran públic. El seu valor clarificador i el seu potencial didàctic, fan que la petjadaecològica sigui una referència clau per tots els que es preocupen per la Sostenibilitat.

La petjada ecològica s’expressa habitualment en hectàrees/habitant/any. La seva aplicació és possible a tots els nivells: país, regió, ciutat, acte (congres, convenció …), habitatge, escola o inclús a títol individual.

La metodologia de càlcul consisteix en comptabilitzar el consum de les diferentscategories i transformar-ho en la superfície biològica productiva apropiada a través d’índexs de productivitat.

La diferència entre l’àrea disponible (capacitat de càrrega) i l’àrea consumida (petjada ecològica) d’un lloc concret és el dèficit ecològic.

Els resultats indiquen que a l’any 2006 la humanitat s’excedia en l’ús dels recursos de la Terra en un 40%, i que aquesta apropiació delsrecursos es molt desigual, amb abismals diferencies entre països: Estats Units té la petjada més gran, amb 9,02 hectàrees per habitant, mentre que països com India 0,77ha ó China 1,85 ha, la més baixa Haití amb 0,48 ha.

Més informació a:
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=2&id=41

Calcula la teva petjada ecològica personal a casa i la fas arribar als teus membres degrup i a mi mateixa abans de la classe escribano@catunesco.upc.edu:

Connectat a aquest simulador de Petjada http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/

Aquest web calcula i mostra d’una forma gràfica molt il·lustrativa i divertida la petjada ecològica personal a partir d’un qüestionari. De moment només està disponible per dades d’un nombre limitat de països. Elqüestionari dona com a resultat tan el nombre d’hectàrees de la petjada personal com el nombre de Planetes Terra que caldrien si tots els habitants del món visquessin amb el mateix ritme de vida que nosaltres.

La petjada ecològica és un índex ambiental però des d’una perspectiva sostenibilista és útil comparar la petjada dels diferents països del món i considerar els desequilibris dels diferentsmodels desenvolupament al món. Omple el qüestionari de la web responent els mateixos valors per cada pregunta com si fossis un ciutadà italià i un altre d’americà del nord.

El treball a realitzar dins l’aula serà posar en comú els resultats obtinguts per cada un de vosaltres i comentar els resultats i les diferències obtingudes

1º part :
Al final heu de lliurar a escribano@catunesco.upc.edu:a) Membres del grup
b) Full Excel amb els resultats obtinguts al web por cada membre del grup tan per Itàlia com per EUA
c) Anàlisi crítica conjunta dels resultats obtinguits per tots el membres del grup. Extensió: 1 pàgina (word).

A continuació teniu una sèrie de preguntes que us poden ajudar alhora de fer l’anàlisi crítica:
* Quina de les dues petjades és més gran?
* És...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • ecologicas
  • relações ecologicas
  • Casa ecologica
  • Telhas Ecológicas
  • gincana ecologica
  • Relações ecológicas
  • ética ecológica
  • TELHAS ECOLÓGICAS

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!