Codigo de etica

Páginas: 2 (251 palavras) Publicado: 19 de maio de 2011
LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARETILLÆG
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 SP1 TIL MICROSOFT WINDOWS OPERATIVSYSTEM
Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associeredeselskaber) licenserer dette tillæg til Dem. Hvis De har licens til at bruge Microsoft Windows-operativsystemsoftware ("softwaren"), må De anvende dette supplement. De må ikke bruge denneopgradering, hvis De ikke har licens til softwaren. De må bruge dette tillæg sammen med hver gyldigt licenseret kopi af softwaren.
De følgende licensvilkår beskriver yderligere vilkår for dettetillæg. Disse vilkår og licensvilkårene for softwaren gælder for brug af dette tillæg. Hvis der er konflikt mellem disse, er det licensvilkårene til tillægget, der er gældende.
Ved at tage tillæggeti brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge tillægget.
Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder.
1.SUPPORTTJENESTER TIL TILLÆGGET. Microsoft yder support på denne software som beskrevet på www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
2. BENCHMARKTEST AF MICROSOFT .NET. Softwareninkluderer komponenterne .NET Framework, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation og Windows Workflow Foundation fra Windows operativsystemerne (.NET-komponenter). De måudføre intern benchmarktest af .NET-komponenterne. De må offentliggøre resultaterne af enhver benchmarktest af .NET-komponenterne under forudsætning af, at De overholder vilkårene påhttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Uanset eventuelle andre aftaler, De har med Microsoft, har Microsoft ret til, hvis De offentliggør sådanne benchmarktestresultater, at offentliggøre resultaterne afbenchmarktest udført på Deres produkter, der konkurrerer med .NET-komponenten, forudsat at dette sker i overensstemmelse med betingelserne på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • Codigo de ética
  • codigo da etica
  • Código de Ética
  • codigos de éticas
  • CODIGO DE ETICA
  • codigo de etica
  • Código de etica
  • Código de ética

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!