A existencia da etica

Páginas: 40 (9994 palavras) Publicado: 21 de novembro de 2012
ELECTRONIC ARTS
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM HRY
THE SIMS™ 3
(ŠÍŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM DIGITÁLNÍHO STAŽENÍ)


Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „licence”) je smlouvou mezi vámi a společností Electronic Arts Inc. a k ní přidruženými osobami (dále společně jen „EA"). Touto licencí se řídí vaše užití oprávněných kopií tohoto softwaru a veškeré souvisejícídokumentace, nástrojů, aktualizací a vylepšení, které nahrazují a doplňují software, a které nejsou šířeny pod samostatnou licencí (dále společně jen „software"). Tento software je vám poskytnut v rámci platné licence, nikoliv prodán.

Instalací nebo použitím tohoto softwaru zároveň souhlasíte s podmínkami této licence a jejich dodržováním. Pokud s podmínkami této licence nesouhlasíte, softwareneinstalujte ani nepoužívejte. Níže uvedené články 4 a 5 popisují údaje, které společnost EA může při poskytování služeb a podpory v souvislosti se softwarem využívat. Pokud s tímto využíváním údajů nesouhlasíte, software neinstalujte ani neužívejte. INSTALACÍ softwaru souhlasíte v plném rozsahu s podmínkami této licence.

1. Udělení a platnost omezené licence

A. Udělení licence. Na základěoprávněného nákupu nebo převodu získáváte a společnost EA vám uděluje nevýhradní licenci k instalaci a užití softwaru výlučně k osobnímu, omezenému, nekomerčnímu užití vymezenému v této licenci a doprovodné dokumentaci. Vámi nabytá práva podléhají vašemu souhlasu s touto licencí a jejímu dalšímu dodržování. Komerční užití softwaru je zakázáno. Je vám výslovně zakázáno udělování sublicence, půjčování, pronájemnebo jiné šíření softwaru nebo práv k užití softwaru, s výjimkou postoupení výslovně stanoveného v článku 3 níže. Platnost licence vzniká k datu instalace nebo jiného užití softwaru a zaniká k datu odstranění softwaru nebo k datu ukončení licence ze strany společnosti EA, podle toho, která skutečnost nastane jako první. Vaše licence bude okamžitě ukončena, pokud se pokusíte obejít technickáochranná opatření softwaru. Veškeré užití softwaru podléhá této licenci. Užití on­line služeb v souvislosti se softwarem se řídí samostatnými podmínkami služeb, případně licenčním ujednání The Sims 3 Store. Do podmínek služeb můžete nahlédnout na terms.ea.com a do licenčního ujednání The Sims 3 Store na The Sims 3 Store on­line.

B. Technické ochranné prostředky. Při on­line nákupu softwaruprostřednictvím digitálního stažení („digitální stažená verze“) získáte digitální staženou verzi softwaru, která využívá technologii správy digitálních práv SecuROM poskytovanou společností Sony DADC Austria AG. Technologie SecuROM je integrována v digitální stažené verzi softwaru a nejde o samostatnou instalaci. Bližší informace o technologii SecuROM naleznete na adrese www.securom.coma http://faq.securom.com/. Instalací softwaru potvrzujete a souhlasíte s tím, že software využívá technologii SecuROM. Pro autentifikaci softwaru a ověření licence je nezbytné internetové připojení („On­line autentifikace”). Společnost EA si vyhrazuje právo ověřit platnost vaší licence prostřednictvím následné on­line autentifikace. Není-li vaše licence podle názoru společnosti EA platná, nesmíte software používat.Stroj bude oprávněn tuto hru spustit po autentifikaci a ověření licence společností EA. Licence platí až pro pět strojů ve vlastnictví držitele této licence pro současné oprávnění k přístupu k off­line funkcím tohoto softwaru. Svá oprávnění můžete spravovat podle pokynů ke zrušení oprávnění, které naleznete v The Sims 3 Launcher. Bližší informace o The Sims 3 Launcher naleznete v oddílu D níže. Přikaždém zrušení oprávnění stroje bude do adresáře „temp“ vašeho počítače bude uložen soubor dll začínající na „drm_dynata“. Chcete-li smazat dll soubory, které souvisejí se zrušením oprávnění, jednoduše vymažte jakékoliv soubory, které začínají na „drm_dynata“. Ke zrušení oprávnění je nezbytné připojení k internetu. Při instalaci softwaru na stroj získává stroj automaticky oprávnění (za...
Ler documento completo

Por favor, assinar para o acesso.

Estes textos também podem ser interessantes

  • A existência ética
  • A existencia ética
  • A existência ética
  • A existencia da ética
  • A existência ética
  • A existência ética
  • A existência ética
  • A Existência Ética

Seja um membro do Trabalhos Feitos

CADASTRE-SE AGORA!