Prova usc

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 3 (747 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 15 de fevereiro de 2013
Ler documento completo
Amostra do texto
GRAO EN XEOMÁTICA E TOPOGRAFÍA
Curso 2012-13
1º Semestre
Materia

Carácter

G4051343

OP

ASTROMETRÍA E XEODESIA FÍSICA

G4051224

AUSCULTACIÓN NON TOPOGRÁFICA DE OBRAS DE ENXEÑARÍAG4051448

OB
OP

BASES DE DATOS

G4051108

CÁLCULO GRÁFICO

G4051341

FB
OP

CARTOGRAFÍA CATASTRAL INFORMATIZADA

G4051443

OP

CARTOGRAFÍA I

G4051121

OB

pendiente23/05/2013

CARTOGRAFÍA II

G4051225

pendiente

21/05/2013

CATASTRO E VALORACIÓN DE BENS INMOBLES

G4051421

OB
OB

pendiente

DESEÑO XEOMÉTRICO DE OBRAS LINEAIS

G4051328

OBDIBUJO TÉCNICO ASISTIDO POR ORDENADOR

G4051242

OP

ECONOMÍA DA EMPRESA

G4051105
G4051321

FB
OB

22/01/2013

ENXEÑARÍA CIVIL E AMBIENTAL
FÍSICA I

G4051102

FB

18/01/201310

pendiente

FÍSICA II

G4051107

FB

FOTOGRAMETRÍA ANALÍTICA

G4051223

25/01/2013

10

pendiente

FOTOGRAMETRÍA DIXITAL

G4051323

OB
OB

pendiente

13/05/2013FOTOGRAMETRÍA NON CARTOGRÁFICA

G4051446

OP

pendiente

21/05/2013

FUNDAMENTOS DE XEOLOXÍA

G4051104

pendiente

20/05/2013

08/01/2013

16

07/01/2013

10

ADMINISTRACIÓNDE TERRAS

Data

Xullo

Data

Hora

Aula

Data

Hora

Aula

30/05/2013

16

pendiente

09/07/2013

16

pendiente

pendiente

09/07/2013

16

pendiente

pendiente28/05/2013

16

pendiente

04/07/2013

10

pendiente

pendiente

15/05/2013

10

pendiente

08/07/2013

10

pendiente

pendiente

10

Aula
pendiente

09/01/2013Hora

2º Semestre

Código

20/05/2013

16

pendiente

10

pendiente

03/07/2013

10

pendiente

08/07/2013

10

pendiente

10

pendiente

06/07/2013

10

pendiente10

pendiente

25/06/2013

16

pendiente

15/05/2013

16

pendiente

09/07/2013

10

pendiente

01/06/2013

10

pendiente

12/07/2013

16

pendiente

pendiente...
tracking img