Hebraico

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 2 (417 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 9 de abril de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
Texto Proposto para Estudo: Qohelet 9,1-18

hz yBil-la, yTitn" hz rAhJ'lw> bAJl; [v'r'lw> qyDICl; ' ; ; ' ; x:bzO WNn x:beZlw> e ] ; O ; `arey" h['Wbv. rv,aK; [B'vNh; aj,xK; bAJK; ] .I o lKol;dx'a, hr,qm-yKi vm,Vh; tx;T; hf'[n-rv,a] lkoB. [r' hz< . i , ]: wyr'xaw> ~h,yYExB. ~b'b'lBi tAlleAhw> [r'-alem' ~d'ah-ynEB. ble ~g:w> ] ; ; . ' ' `~ytiMh-la, e ;
1 2 3

!AxJ'Bi vyE ~yYIxh-lK' la,rx;buy> rv,a] ymi-yKi ; ; `tMeh; hyEr>ah-!mi bAj aWh yx; bl,kl-yKi ; ' , . hm'Wam. ~y[idAy ~n"yae ~ytiMhw> WtmuYv, ~y[idAy ~yYIx;h; yKi > e ; " > `~r'kzI xK;vnI yKi rk'f' ~h,l' dA[-!yaew> . . hd'ba' rb'K.~t'a'nq-~G: ~t'anfi-~G: ~t'bh]a; ~G: ' > i '> ' `vm,Vh; tx;T; hf'[n-rv,a] lkoB. ~l'A[l. dA[ ~h,l-!yae ql,xw> ' ]: ' e ^n ~ynIb'l. ^yd,gb. Wyh.yI t[e-lk'B. .< , " ^l,bh, yYEx; ymey-lK' T'bha-rv,a]hV'a-~[i ~yYIx; haer> . > . ; ' i ^l,bh, ymey> lKo vm,V,h; tx;T; ^l.-!t;n" rv,a . `vm,Vh; tx;T; lme[' hT'a-rv,a] ^l.m[bW ~yYIxB; ^q.lx, aWh yKi] ' ; ' ] ; ; .
4 5 6 7 8 9

hfe[] ^x]koB. tAf[]l; ^d>y"ac'mTi rv,a] lKo . lAav.Bi hm'kxw> t[;dw> !ABv.xw> hf,[m; !yae yKi . ' ; , ] s `hM'v' %leho hT'a; rv,a] yKi vm,Vh-tx;t; haorw> yTibv; , ; ' . hm'xlMh; ~yrIABGIl; al{w> #ArMeh; ~yLiQl; al ' . i ;rv,[o ~ynIbN>l; al{ ~g:w> ~x,l, ~ymikxl; al{ ~g:w> o ' ] `~L'K-ta, hr,qyI [g:pw" t[e-yKi !xe ~y[idYl; al{ ~g:w> { u . , >O AT[i-ta, ~d'ah' [d;y-al{ ~G: yKi ' E h['r' hd'Acm.Bi ~yzIx'aNv, ~ygIDK; /< ' ] \i ; h['r' t[el. ~d'ah' ynEB. ~yviqWy ~heK' xP'B; tAzxuah' ~yrIPCkw> ' ' `~aotPi ~h,yle[] lAPTivK. . , `yl'ae ayhi hl'Adg>W vm,Vh; tx;T; hm'kx' ytiyair' hzO-~G: ' .
10 11 12 13

Ht'ao bb;sw> lAdG"%l,m, h'yl,a-ab'W j['m. HB' ~yvinaw: hN"jq. ry[i ' e " ] ; ~k'x' !Kesmi vyai Hb' ac'mW `~ylidG> ~ydIAcm. h'yl,[' hn"bW . ' o ' vyaih-ta, rk;z" al{ ~d'aw> Atm'k.xB. ry[ih-ta, aWh-jL;mW ' ' ' ' i `aWhh;!Kes.Mh; i ynIa' yTirma'w> > ; hy"WzB. !Kes.Mh; tm;kxw> hr'WbG>mi hm'kx' hb'Aj i . ' . `~y[imvnI ~n"yae wyr'bdW ' . ' > `~yliysiKB; lveAm tq;[]Zmi ~y[imvnI tx;nB. ~ymikx] yrebDI . : ' . : ' ....