GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 160 (39891 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 7 de julho de 2013
Ler documento completo
Amostra do texto
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Enfermagem

LUIZA WATANABE DAL BEN

DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM EM
ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA: PERCEPÇÃO DE GERENTES E
ENFERMEIRAS

São Paulo
2005

LUIZA WATANABE DAL BEN

DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM EM
ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA: PERCEPÇÃO DE GERENTES E
ENFERMEIRAS

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação da Escolade Enfermagem
da Universidade de São Paulo, para
obtenção do título de Doutor em
Enfermagem.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Raquel Rapone
Gaidzinski

São Paulo
2005

Catalogação na publicação (CIP)
Biblioteca “Wanda de Aguiar Horta” da EEUSP

Dal Ben, Luiza Watanabe
Dimensionamento do pessoal de enfermagem em assistência
domiciliária: percepção de gerentes e enfermeiras. / LuizaWatanabe Dal Ben. – São Paulo: L. W. Dal Ben; 2005.
169 p.
Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo.
Orientadora: Profª Drª Raquel Rapone Gaidzinski
1. Administração de serviços de enfermagem 2.
Administração de recursos humanos (Enfermagem) 3. Cuidados
domiciliares de saúde 4. Enfermagem no lar. I. Título.

Wxw|vtà™Ü|t

TÉ g|é|tÇÉ? TÄuxÜàÉ x cÜ|áv|Ät ÑxÄÉtÅÉÜ? |ÇvxÇà|äÉ x vÉÅÑÜxxÇáûÉ xÅ àÉwÉá
Éá ÅÉÅxÇàÉáA

TzÜtwxv|ÅxÇàÉ XáÑxv|tÄ

fi cÜÉyAt WÜAt etÖâxÄ etÑÉÇx Zt|wé|Çá~|?
ÑxÄtá ÉÜ|xÇàt†Æxá áxzâÜtá x tuÜtÇzxÇàxá? |ÇvxÇà|äÉ?
vtÜ|Ç{É? wxw|vt†ûÉ? tÅ|étwx x áxÜ|xwtwx Çt vÉÇwâ†ûÉ
wxáàt ÑxáÖâ|átA
`â|àÉ buÜ|ztwt4

TzÜtwxv|ÅxÇàÉá
T Wxâá ÑxÄt ÇÉáát xå|áà£Çv|tN
TÉá zxÜxÇàxá x xÇyxÜÅx|Ütá xáÑxv|tÄ|áàtá xÅ táá|áà£Çv|t wÉÅ|v|Ä|öÜ|t? ÑÉÜ tvx|àtÜxÅ

xw|áÑÉÇ|u|Ä|étÜxÅ áxâá wxÑÉ|ÅxÇàÉá Çxáàt ÑxáÖâ|átN
TÉá twÅ|Ç|áàÜtwÉÜxá wÉá {ÉáÑ|àt|á x |Çáà|àâ|†Æxá? tÉ ÑxÜÅ|à|ÜxÅ Öâx t vÉÄxàt wx wtwÉá yÉááx ÑÉáá•äxÄN
fiá cÜÉyAtá WÜA tá YxÜÇtÇwt `tÜ|t gÉzx|ÜÉ YâzâÄ|Ç? lxwt TÑtÜxv|wt wx bÄ|äx|Üt
WâtÜàx? ÑxÄtá vÉÇàÜ|uâ|†Æxá x áâzxáàÆxá wâÜtÇàx É xåtÅx wx ÖâtÄ|y|vt†ûÉN
fi xÇyxÜÅx|Üt `öÜv|t UÜté? ÑxÄt ätÄ|Éát vÉÇàÜ|uâ|†ûÉ Çxáàt |Çäxáà|zt†ûÉN
TÉá WÉâàÉÜxá ]Éá|xÜi|ÄÄtÜ x TÜ| UÉÄÉÇ{xá|? ÑxÄt vÜxw|u|Ä|wtwx ytv|Ä|àtÇwÉ t ÜxtÄ|ét†ûÉ
wxáàx xáàâwÉN
T àÉwÉá Éá ÑÜÉyxááÉÜxá x vÉÄxztá? ÑxÄÉ tÑÉ|É? tÅ|étwx x vÉÇ{xv|ÅxÇàÉá àÜtÇáÅ|à|wÉá ÇÉ wxvÉÜÜxÜ
wtá w|áv|ÑÄ|Çtá wx Ñ™á@zÜtwât†ûÉN
T àÉwÉá wÉ ZÜâÑÉ WtÄ UxÇ [ÉÅx VtÜx? Öâx áxÅÑÜx w|ávâà|ÜtÅ t ÑÜöà|vt wt táá|áà£Çv|t
wÉÅ|v|Ä|öÜ|t? |ÇvxÇà|ätÜtÅ@Åx? vÉÅÑÜxxÇwxÜtÅ x áâÑÜ|ÜtÅ Å|Ç{tá tâá£Çv|tá vÉÅ tàxdžûÉ x
wxw|vt†ûÉN
TàÉwÉá Éá yâÇv|ÉÇöÜ|Éá? wt U|uÄ|Éàxvt ÂjtÇwt wx Tzâ|tÜ [ÉÜàtÊ? wt XávÉÄt wx
XÇyxÜÅtzxÅ wt hfcN
T ixÜt _Øv|t `tv{twÉ? ÑxÄÉ àÜtutÄ{É xÅ vtÅÑÉ x V|w|Ç{t ÑxÄÉ tâå•Ä|É ÇÉ xÇä|É wtá
vÉÜÜxáÑÉÇw£Çv|táN
T àÉwÉá Éá vÉÄxztá x tÅ|zÉá Öâx w|Üxàt x |Çw|ÜxàtÅxÇàx vÉÇàÜ|uâ•ÜtÅ? ÑÜÉÑÉÜv|ÉÇtÇwÉ@Åx âÅt
ÑtÄtäÜt wx tÑÉ|É x |ÇvxÇà|äÉ ÑtÜt Åxâ vÜxáv|ÅxÇàÉ vÉÅÉ ÑxáÖâ|átwÉÜtA
T àÉwÉá? Åâ|àÉ ÉuÜ|ztwt 444

Dal Ben LW.Dimensionamento do pessoal de enfermagem em assistência
domiciliária: percepção de gerentes e enfermeiras. [tese] São Paulo (SP):
Escola de Enfermagem da USP; 2005.

RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivos: reconhecer nos discursos de gerentes
e enfermeiras que atuam em assistência domiciliária (AD), na cidade de São
Paulo, a identificação dos critérios utilizados para dimensionar opessoal de
enfermagem nesse tipo de assistência e propor um modelo que norteie o
dimensionamento desse profissional. O estudo apoiou-se no método qualitativo,
os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e
analisados pelo processo de análise de conteúdo, segundo Bardin (1977). As
questões norteadoras foram a descrição da indicação de um paciente para AD
e como planejam opessoal de enfermagem. Participaram do estudo 48
profissionais de 24 instituições, sendo 24 gerentes e 24 enfermeiras
responsáveis pela enfermagem. Destes, oito eram do setor público e 40 do
privado. A média do tempo de experiência em AD dos gerentes foi de 11,83 e
das enfermeiras, 6,94 anos. Todos os discursos foram submetidos à análise
interpretativa, evidenciando a construção de...