Feudalismo

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 7 (1589 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 10 de maio de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
Middle Ages Timeline Idade Média Timeline |
| |
| Middle Ages Sitemap Idade Média Mapa do Site | Knights Templar Cavaleiros Templários |
Middle Ages Knights Cavaleiros da Idade Média | Feudalism Feudalismo |
Middle Ages Castles Idade Média Castelos | Middle Ages Clothing Idade Média Vestuário |
Life in the Middle Ages Vida na Idade Média | Kings in Middle Ages Reis na IdadeMédia |
Middle Ages Religion Médio Religião Idade | Middle Ages People Média pessoas com idades entre |
Middle Ages Torture Idade Média Tortura | The Crusades As Cruzadas |
Middle Ages Index Idade Média Índice | Middle Ages Food Idade Média Alimentos |
Middle Ages Weapons Média Armas Idade | Middle Ages History História da Idade Média |
Siege Weapons Armas de cerco | MiddleAges Women Idade Média as mulheres |
[ editar ] Historia [ editar ] Historia
O concepto das funcións tripartitas indoeuropeas desenvolveuno Georges Dumézil . O concepto das funcions tripartitas indoeuropeas desenvolveuno Georges Dumézil . Os seus traballos mostran que os esquemas mentais de todos os pobos indoeuropeos , sexan gregos , armenios , celtas , indo iranios , bálticos , xermanos ,eslavos ou latinos , presentan un trazo común : a organización da sociedade segundo tres funcións primordiais. Os SEUS traballos mostran Que OS esquemas mentais de Todos os pobos indoeuropeos , sexan Gregos , armenios , celtas , indo iranios , bálticos , xermanos , eslavos OU latinos , presentan un Trazo común: a Organización da Sociedade Segundo tres funcions primordiais. Atopamos esta estruturaesencialmente nos mito , pero tamén nas estruturas narrativas, e na organización social - visíbel na teoría das ordes de Adalbéron de Laon : «os que rezan» ( oratores ), «os que loitan» ( bellatores ) e «os que traballan» ( laboratores ). Atopamos ESTA Estrutura esencialmente nsa mito , pero Tamen NAS Estruturas Narrativas, e nd Organización sociais - visíbel nd Teoría das ordes de Adalbéron de Laon :«Que OS Rezan» (oratores), «Que OS loitan» (bellatores) e «Que OS traballan »(laboratores).

Iluminación medieval, British Library : o crego, o cabaleiro eo traballador. Iluminación Biblioteca, medieval britânico: o Crego, o cabaleiro EO traballador.
* A primeira función, chamada función sacerdotal, está ligada ao sagrado. A Primeira Función, Chamada Función sacerdotal, ESTA AO ligadasagrado.
Tamén denominada función soberana, atopámola nos druídas celtas, a casta dos brahmáns indios, ou mesmo nos flamines romanos. Tamen denominada Función Soberana, atopámola nsa druidas celtas, uma casta dos brâmanes indios, OU mesmo nsa flâmines Romanos. Esta función corresponde ás divindades ligadas á maxia. This Función corresponde ás divindades ligadas á Maxia.
* A segunda función,chamada función guerreira, está ligada á defensa do pobo. A Función Segunda, Chamada Función Guerreira, ESTA ligada á defensa do Pobo.
Podemos considerar que abrangue o que poderiamos chamar a nobreza de espada , representada, por exemplo, polos cabaleiros medievais , os guerreiros ou os soldados. PODEMOS considerar Que abrangue o Que poderiamos Chamar uma Nobreza de espada, representada, PorExemplo, polos cabaleiros Medievais , OS Guerreiros OU OS soldados. Atopamos esta función na segunda casta da India: os kshatriyas (tamén - rājanya). Atopamos ESTA Función nd Segunda casta da Índia: OS kshatriyas (Tamen - rājanya). No seo desta función atopamos o principio de Xefatura, do rei , do rāja . Não seo DESTA Función atopamos o principio de Xefatura, faça rei , fazer raja . Ademais, comoresultas disto, na Roma antiga , para ser emperador , había que ter sido senador , e para iso tamén cidadán romano — o que non necesariamente significa habitar en Roma, senón sobre todo gozar do status de home libre do Imperio Romano, e, xa que logo, ter o dereito de voto. Ademais, Como resultas disto, Na Roma Antiga , parágrafo Ser emperador , habia Que ter SIDO senador , e parágrafo iso tamen...